Vodstvo podjetja

Jürg Bieri

Chief Executive Officer

Švicar, rojen leta 1967. Od októbra 2017 Chief Executive Officer (CEO), po izobrazbi diplomirani inženir industrijske ekonomije. Od leta 1999 je zaposlen pri Charles Vögele. Pred tem je bil zaposlen v razlicnih podjetjih, na primer pri ICME International AG kot financni direktor in clan uprave, v Sulzer Management AG je deloval na podrocju financ in racunovodstva, vec let pa se je v lokalnih in mednarodnih podjetjih kalil v tudi gospodarstvu.

Michael Hofmann

Director Logistics & PMO

Nemec, rojen leta 1959. Od maja 2017 je clan uprave, direktor logistike in oddelka za projektno vodenje (Director Logistics & PMO - Project Management Office). Kot inženir ekonomije je diplomiral na Tehniški univerzi Darmstadt v Nemciji. Od leta 1995 v skupini Charles Vögele deluje na razlicnih delovnih položajih doma in v tujini. Pred tem je bil zaposlen v revizijski družbi in družbi za davcno svetovanje.

Martin Zois

Director Legal & Human Resources

Član Izvršilnega odbora od januarja 2018, avstrij z diplomo (dr. Iur) na Univerzi v Gradcu, odvetnik (sprejem v miru). Martin je že nekaj let delal na mednarodnih pravnih svetovalnicah v Avstriji, Nemčiji in Liechtensteinu, med njimi tudi Baker & McKenzie. Poleg tega je vodil oddelek za pravne in skladnost zasebnega zdravstvenega podjetja.