Ombudsman

Zaposleni, poslovni partnerji in stranke lahko svoje izkušnje o zlorabah in nezakonitih dejanjih znotraj podjetja diskretno javijo zunanjemu ombudsmanu podjetja Sempione Fashion AG /Charles Vögele. Ombudsman je v tem primeru odvetniška pisarna Baumgartner Mächler v Zürichu.

Pisarna je dosegljiva vse leto (24 ur) na

tel.: +41 215 44 77
faks: +41 44 215 44 79
e-pošta: cv.ombudsstelle@bmlaw.ch

Sprejeta bo prav vsaka vaša informacija. Vsakomur, ki se obrne na kontaktno mesto, je zagotovljena zaščita pred razkritjem njegove identitete delodajalcu, oblastem ali tretji osebi. Odstopanja od tega načela so možna le s soglasjem osebe, ki je vzpostavila kontakt, ali pri upravičenih pravnih interesih oz. hudem ogrožanju zdravja in življenj tretjih oseb, vendar ne iz ekonomskih ali podobnih interesov.